..Contacto:

..cetec@cetec-patrimoni.com

..Tel. : 646 261 156Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Ciències. Laboratori de Biodeterioració
Departament de Biologia Animal, Vegetal i Ecologia
Edifici C. 08193 Cerdanyola del Vallès
Tel. : 935 811 080 / 935 811 316


Institut Químic de Sarrià
Gemat: Grup d'Enginyeria de Materials
Via Augusta, 390
08017 Barcelona
Tel. : 932 672 000