..Objectius

El CETEC-Patrimoni orienta la seva activitat envers el coneixement de tots aquells aspectes relacionats amb el patrimoni que intervenen en la seva conservación, amb la voluntat expressa d'ajudar les persones implicades amb el coneixement, estudi, conservación i difusión del patrimoni: historiadors, arqueòlegs, arxivers, restauradors, arquitectes, aparelladors, museòlegs...

El CETEC-Patrimoni propugna un treball en equip mes enllà dels seus propis components, establint un diàleg constant amb els professionals que han requerit el nostre assessorament.

El nostre treball inclou tant les tasques puntuals com els estudis complets: anàlisi, interpretación, proposta d'intervenció i seguiment i control dels treballs.

La voluntat de crear un model d'intervenció adient amb el patrimoni determina una altra vessant de l'activitat del CETEC-Patrimoni: la colálaboració amb empreses dedicades a la fabricación i desenvolupament de nous productes i sistemes aplicats en les diferents etapes de la restauración.