..Serveis

Serveis Generals

  • Anàlisi i identificació de materials constitutius d’obres patrimonials, tant orgànics com inorgànics: pedra, ceràmica, morter, vidre, fusta, metalls, obra gràfica...
  • Identificació de tècniques artístiques i constructives.
  • Estudis d’alteracions: origen i incidència.
  • Estudis en conservació preventiva.
  • Elaboració de la proposta d'intervenció, selecció dels productes i determinació del sistema d'aplicació. Seguiment. Manteniment post-intervenció.
  • Formació i tallers especialitzats per a professionals.
  • Col·laboració en projectes de recerca i desenvolupament amb altres entitats, centres, museus...

Serveis per a la Indústria

  • Investigació i desenvolupament de tècniques d'intervenció: productes i maquinària.
  • Col·laboració en projectes de recerca i desenvolupament (R+D).
  • Transferència tecnològica per a indústries dedicades a la conservació.